De wolf en de maan

Veel mensen kennen de positieve energie van bijvoorbeeld engelen. Wat minder bekend is, is de energie van krachtdieren. Sjamanen werken veel met deze krachten. Zij zien het zo dat het universum is opgebouwd uit drie lagen. Deze bestaat uit de onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld. De middenwereld staat voor onze aardse wereld, de wereld die wij kunnen zien en ervaren. Sjamanen kunnen via trance reizen door de verschillende werelden. Veel paranormaal begaafde mensen werken vooral met krachten uit de bovenwereld. Zij beschouwen engelenenergie als een zeer positieve en helende kracht. Soms komt het voor dat andere krachten (onbewust) veroordeeld worden, bijvoorbeeld krachten uit de benedenwereld. Dit komt omdat deze krachten meer oers zijn en minder lieflijk. Vooral vrouwen zijn opgevoed met het idee dat lief zijn goed is en dat oerse is toch wel een beetje eng. Toch hebben juist vrouwen deze kracht nodig, denk alleen al aan het baren van een kind, wat toch de taak van vrouwen is. Denken aan een regenboog of een eenhoorn is er dan niet bij. Nee, het is menens en vrouwen voelen dan hun kracht. Veel vrouwen ervaren dan iets dat zij niet in zichzelf kenden maar wij zij degelijk blij mee zijn. Deze kracht helpt hen immers om nieuw leven op de wereld te zetten. Deze kracht verdient diep respect en laat zien dat een mens niet alleen “verheven” energie heeft maar heeft ook een instinctieve kant. Deze kant heb je ook nodig om te overleven.

krachtdier wolf

Groepsdier en krachtdier

In veel spirituele kringen wordt er naar gestreefd om egoloos te zijn. Je ego is de grote boosdoener en er bestaat alleen maar licht en liefde. Sjamanen betrekken bij het mens-zijn meer, je hebt een beetje ego nodig om grenzen te bewaken. Dieren laten heel goed zien hoe zij hun grens bewaken. Zij bakenen hun territorium af door bijvoorbeeld geursporen achter te laten. Zij zeggen hiermee: dit gebied is van mij. Dit is van mij, klinkt misschien niet zo spiritueel maar is het wel. Krachtdieren kunnen dit je leren. Ze beschermen je en leren je goed te functioneren in het hier en nu. Voor dieren bestaat alleen maar het hier en nu, zij hebben Eckart Tolle voor dit besef niet nodig want het is hun natuurlijke staat van zijn. De spirits van dieren bezitten dus veel wijsheid voor een zoekende ziel. Elke dierenspirit heeft zijn eigen unieke boodschap en talent. Een voorbeeld hiervan is de wolf. Een dier wat lange tijd is opgejaagd maar nu weer lijkt terug te komen in Nederland. De wolf is niet zo wreed als de oude volksverhalen ons doen geloven. Eigenlijk geldt dat voor alle roofdieren, zij eten alleen wat zij nodig hebben en nemen dus nooit meer. Als de wolf in een natuurgebied voorkomt betekent dat balans in het ecosysteem. Het feit dat de wolf nu al een aantal keer in ons land is gesignaleerd moeten we dus koesteren. Als de wolf tot in je komt, in een droom of een visioen bijvoorbeeld, is het interessant om meer te weten te komen over dit bijzondere dier. Ditzelfde geldt als je een bijzondere aantrekkingskracht tot de wolf voelt of bijvoorbeeld gek op honden bent. Wellicht belichaamt dit dier een kracht wat je in jezelf wilt ontdekken. Deze jager heeft je bovendien nog veel meer te vertellen. De wolf is een groepsdier en kan je leren wat jouw plek in de groep is. Neem je je plek voldoende in? Pak je je verantwoordelijkheid? Allemaal vragen die de wolf je stelt. Als de wolf jouw krachtdier is dan vertelt hij je tevens dat je samen sterker staat, dat samenwerken een van je talenten is. De groep biedt veiligheid, waarschijnlijk vind je het fijn om onderdeel van een groep te zijn en heb je een sterke band met je familie.

wolf kaartje

Krachtdier Wolf

Daarnaast heeft de wolf een heel diepe mystieke band met de maan. De maan staat voor onze onderbewuste vrouwelijke kant. Alles wat sluimert in het donker en te maken heeft met onze gevoelswereld. De maan regeert over eb en vloed en daarmee over het water. De diepte van onze ziel, die we langzaam mogen ontdekken. De wolf voelt en weet net als wij, als wij ons verbinden met de maan. Alles heeft zijn tijd, er is sprake van een groeiende en volle maan maar ook van een wassende maan. De wolf weet door zijn connectie met de maan dat er een tijd van bloei en neergang is. Dit is niet goed of verkeerd; er gebruik van maken is veel handiger. Begin projecten bij een groeiende maan en maak gebruik van de wassende maan bij zaken waar je minder van wilt. Edelstenen kunnen zich opladen in het maanlicht en jijzelf ook. Maak gebruik van die mooie grote spiegel die elke maand vol aan de horizon verschijnt. De wolf kan je vertellen hoe.

huilen maan

Wolf en Maan

Floor